Regulamin

cóż z tego
wędliny
za niki
czym jest ten stan
z nimi byli
cóż
JAKIEGO
mikana